Archiv měsíce: Červen 2008

IMPLEMENTACE ERP – používané postupy v současnosti

organizace na úrovni podniků– při implementaci je na této urovni nutne ucinit základní rozhodnutí – tzn.1) jaka bude míra centralizace – od toho se odviji které funkce a datove struktury budou centralizovane, 2) určit...

Druhy modelů vytvářených dle klasických a moderních metodik

Modely komponent• funkční model – zobrazuje hlavni funkce v podniku, vystupem je struktura hlavnich funkci které bude plnit aplikace, touto dekompozici ziskame casti které uz jde relativne nezavisle navrhovat, implementovat a testovat• organizační model...

Vývoj implementace informačních systémů

tradicni životní cyklus projektu – etapy1) studie proveditelnosti systému 2) studie aplikační oblasti 3) systémová analýza4) systémový návrh 5) implementace 6) provoz a údržbaEtapy transformace životního cyklu projektů (ERP) 1. etapa transformace • představuje...

Účelnost

Účelnos (effectivenes) tzn. Umět dělat správné věci (doing the right thing).Účinnost (efficiency) tzn. Umět tyto správné věci dělat hospodárně (doing the things right). Účinnost uplatnění postupů řešení apliíkace odpovídá na účelnost.Prioritní je účelnost. Účel...

Metodologie

Představuj souhrn procedur, technik, nástrojů a dokumentace, který pomáhá tvůrcům při implementaci nového informačního systému. Metodologie se skládá z fází a subfází, které usnadňují výběr technik vhodných pro určitou fázi a rovněž pomáhají při...

Optimalizační bariéru

– představuje souhrn všech faktorů, které ovlivňují řízení projektu – nasazení jednotlivých nástrojů, návaznost etap apod. Vlastně se jedná o souhrn technických faktorů a faktorů společenských, psychologických a ekonomických.Na obr. j (Model na obrázku...

Model „Optimálního životního cyklu“

Mezi nejnověji navržené modely životního cyklu projektu patří model vyvinutý ve švýcarském federálním institutu technologií. Jeho smyslem je překonat tři bariéry, které stojí v cestě tvůrcům projektů v rychlé a kvalitní tvorbě informačních systémů.Jsou...

Jiné modely

Samozřejmě, že výše uvedenými modely není jejich výčet úplný. V různých podmínkách a firmách se vyvíjejí další a další modely životního cyklu projektu. Jejich cílem je především zdůraznit specifika použití toho kterého modelu vzhledem...

Síťový model

Síťový model [Chr_92a] reprezentuje ukázku industriálního přístupu k tvorbě projektů IS. Velké firmy, které se zabývají tvorbou informačních systémů, si na základě postupů při tvorbě minulých projektů postupně vytvářejí síť na sebe navazujících činností...

Spirálový model

Spirálový model [Hum_89] patří k modelům, které jsou pevně svázány s metodou „Prototypingu“. Charakteristickým rysem na trhu vývojových prací je mírná převaha nabídky nad poptávkou a smyslem projektů tvořených pomocí spirálového modelu je schopnost...