Archiv měsíce: Červen 2008

Groupware:

je programové vybavení, které umožňuje dvěma a více lidem navzájem komunikovat, kooperovat na společném díle a koordinovat jejich aktivity.komunikace – výměna zpráv, požadavků, instrukcíkooperace – práce nad společnými dokumentykoordinace – vzájemné sladění činnostíGroupware produkty...

Blok Informační technologie

Zajištění bezpečnosti v počítačových sítíchZákladní rizika plynoucí z užívání počítačových sítí. Základní vlastnosti bezpečnosti IS/ICT.Rizika (hrozby – threads): 381 PINF– přírodní a fyzické (poruchy např. přívodu elektřiny, povodně, požáry..)– technické (poruchy počítačů, kabeláže, dalších...

Digitální podpis s dodatkem ke zprávě a s využitím digitálního certifikátu

(zaručuje původ zprávy a její integritu-tj. neporušenost, nezměněnost, pozor NIKOLI Důvěrnost-tajnost).Postup:odeslání zprávy, z ní aplikací jednocestné funkce výtah, zašifrování výtahu privát. klíčem odes., poslání.Příjemci přijde zpráva, šifrovaný výtah, digitální certifikát s veř. klíčem odesílatele...

Zadání:

Vyberte z SFA, EMA a CSS vždy čtyři nejdůležitější funkce, bez kterých byste software CRM nezakoupili.SFA: systém řízení příležitostí (opportunity management), Sales configuration systems, Telesales/telemarketing, interactive selling systemCSS: kontaktní centrum, web self service (webová...

Make the most of your technology

· Reduce development and deployment costs· Leverage existing technology investments, including Domino, WebSphere, Lotus Instant Messaging, Lotus Team Workplace, MS· Exchange, IBM DB/2, and Oracle· Take a major step toward bringing Lotus technology into...

Funkcionalita CRM

Uveďte příklady produktů se stručným popisem funkcionality a služeb CRM, které jsou nabízeny na českém trhu.Web a e-pošta, Prodej 1:1, Kontaktní centrum, Komunikace s partnery.========================================================Siebel Systems – http://www.oracle.com/applications/crm/siebel/index.htmlhttp://www.crmondemand.com/products/tour.jsp BUSINESS ANALYTICS APPLICATIONSCONTACT CENTER AND SERVICECUSTOMER...

Propojené procesy orientované na zákazníka

– mySAP CRM poskytuje propojení obchodních procesů v podobě, jakou nenabízí žádný jiný dodavatel se stovkami předem vytvořených kompletních procesů, které pokrývají široké spektrum potřeb jednotlivých odvětví. Díky kombinaci integrovaného logistického řetězce, špičkových CRM...

Fáze CRM a aplikační architektura CRM

Uveďte do souvislostí fáze a aplikační architekturu CRM.schéma str. 67 DOH:fáze CRM: marketingové aktivity – prodejní aktivity – plnění objednávky – servisapl. architektura CRM: operativní část, analytická část, kooperativní částpři identifikaci a oslovení zákazníka...

V operační části CRM

rozeznáváme aplikace SFA (podpora prodejních aktivit – sales force automation), EMA (marketingové aktivity – enterprise marketing automation), CSS (servisní aktivity – customer service and support).– SFA: řízení kontaktů (příležitostí) – profily a historie, řízení...