Archiv měsíce: Červen 2008

Transformace jednotlivých úrovní modelů

– Aby bylo vůbec možné provést transformaci jednotlivých úrovní modelů je nutné sdružovat aktivity do úloh (tasků) = nejmenší jednotky plánování řízení projektu– Nutné stanovit pravidla pro sdružování aktivit do vyšších jednotek– Pro převod...

Aplikace modelového přístupu

– úrovně řízení projektu a řízení procesu tvorby projektu určí předpoklady pro reálné splnění požadavků, takže úrovni řízení úloh zbývá vlastně pouze dodržovat předepsané postupy a snažit se je splnit a případné odchylky od...

Opravy a změny

– při vývoji a řízení tvorby projektů IS je výskyt chyb poměrně značný. Důvodů je hned několik:• jsou relativně malé zkušenosti s tímto typem práce• vytváří se vlastně nehmotný majetek, který se poměrně obtížně...

Vlastnosti aktivit

Ukončené aktivity jsou ty aktivity při řešení projektu, které byly vyplněny a vedení projektu je nemá v úmyslu znovu provádět. K jejich změně může během tvorby projektu ovšem dojít, pokud vznikne při řešení projektu...

Síťový model

– klíčový význam má pro průběh tvorby celého projektu úroveň procesu tvorby projektu– pro modelové vyjádření této vrstvy se v praxi používá vícevrstevný síťový model tak, jak je popsán na obr. e. – metamodel...

Přílohy: Prostředí CASE

– od určitého stupně složitosti procesu tvorby projektu je možné sledovat posloupnost jednotlivých kroků, jejich správnou návaznost, správu mezivýsledků a konečných výsledků pouze za pomoci výpočetní techniky – proto nutný vznik automatizovaného prostředku interpretace...

Řízení procesu tvorby projektu (Process Management)

– přebírá od úrovně řízení projektu, které má úlohu koncepční, úlohu operativního řízení – zahrnuje: řízení postupu prací na tvorbě projektu dodržování stanoveného postupu prací evidence dosažených výsledků jednotlivých částí pracovního postupu řešení projektu–...