Archiv měsíce: Červen 2008

Přílohy

Informační systémy podniků – stav a trendy na českém trhu ÚvodemInformatika proniká postupně do dalších a dalších oblastí našeho každodenního života. Jak však vypadá její nasazení v podnikové oblasti? Zde totiž byly již v...

Nejčastějším případem pro využití outsourcingu

Nejčastějším případem pro využití outsourcingu je vývoj informačních systémů (zdroj: Průzkum outsourcingu poskytovatelů 2004 – Centrum pro outsourcing IT). IT oddělení ve většině firem (zvláště v prostředí MSP) slouží především jako podpůrná část podniku,...

EDIFACT

EDIFACT se začíná rychle rozvíjet i v České republice. Aplikace v ČR, které mají největší vliv na své okolí, zavedly v poslední době následující instituce:• ČSOB, která využívá ve styku se svými klienty těchto...

6. Outsourcing IS-IT

Převzato z www.outsourcingit.info (http://outsourcingit.info/clanky.php?id=5)V posledních několika letech se pojem outsourcing stává stále oblíbenější problematikou v klíčové otázce, kterak řešit správu a provoz podnikového IT. Využitím outsourcingu v pozici nahrazení určité části podnikových zdrojů pomocí...

Stavebnicová architektura ASW, vývojové jádro

Významnou vlastností moderních ASW je jejich stavebnicová architektura. Ta umožňuje budování IS podniku po částech, popř. nákup jednotlivých částí TASW od různých dodavatelů. Běžné je například, že podnik nakoupí ekonomické moduly TASW od jednoho...

Dalším trendem ASW

Dalším trendem ASW, který vyplývá z požadavků současného hospodářského prostředí, je rostoucí podpora elektronické výměny dat (EDI – Electronic Data Interchange) mezi podnikovým IS a IS jeho partnerů (dodavatelů, odběratelů, bank od.). Základem pro...

Interní integrace TASW a integrace TASW s TESW

vyšší vnitřní integrace TASW (tj. vzájemná integrace jednotlivých modulů i integrace TASW s TESW}e dalším markantním trendem, velmi silná integrace je např. mezi modulem účetnictví a ostatními moduly 5W, mezi moduly plánování výroby, skladů...

Více měn, odlišnosti legislativy v různých zemích

U podniků, které mají rozvinutý zahraniční obchod nebo které mají rozmístěny své pobočky ve více zemích světa, je nutné, aby podnikové účetnictví pracovalo s více národními měnami a aby poskytovalo s tím související funkce...

Ale větší roli hraje typový aplikační software (TASW)

V aplikačním softwaru pro podporu řízení podniků a institucí hraje stále větší i typový aplikační software (TASW, aplikační balík), tj. software, který je vyvinut specializovanou firmou pro potřeby řízení podniků na operativní, taktické i...

Parametrizace TASW

• Parametrizace TASWTASW je v softwarových firmách vyvíjen na principu generalizace, tzn. že požadavky různých typů podniků se zobecní tak, aby TASW pokrýval většinu požadavků podniků. Avšak podmínkou snadného a efektivního nasazení TASW v...