Archiv měsíce: Květen 2008

Cílem seminární práce

– je proto zjistit, jaké jsou vypracované soudobé dostupné teorie o managementu času, jaké je jejich praktické využití a sebereflexí ohlédnutí s výslednými možnými podněty pro zlepšení vlastního přístupu k této problematice. Při zvažování...

6. Rozpočet

Stanovení částek na tyto záležitosti:– na přímou komunikaci – telefony, maily…– na výrobu propagačních materiálů (letáčky)– na distribuci propagačních materiálů– branding provozovny – výroba + instalace– výroba navigačního systému– pronájem ploch pro navigaci– výroba...

Téma seminární práce: TIME MANAGEMENT

OBSAH: 1. Úvod: cíl práce, zdroje informací, postupy………………….…………………………22. Teorie time managementu…………………………………….………………………..33. Aplikace zásad time managementu 4. generace…………….………………………….54. Vlastní zkušenosti a příklady z praxe……………………….………………………….75. Seznam použité literatury……………………………….……………………………..101. Úvod: cíl práce, zdroje informací, postupy Téma řízení...

5. Marketingová strategie

Cílová skupina (zákazníci):Stávající klientela, aktuální (pravidelně navštěvují cca 1krát za 6 týdnů kadeřnici)Klientela bývalá (v databázi určité důvody: přestěhování, cena za služby, spokojenost s nabízenými službami)Potenciální noví zákazníci Produkt:Kadeřnické služby – běžná šíře nabídky.Nově...

Promotion:

Stávající zákazníci:Informace o změně – nová adresa provozovny + další údaje.Komunikace – dle možností – telefonicky, osobně, mailem apod.Distribuce materiálu informující o nové službě – barvení vlasů, iniciační kupon na slevu. Bývalá klientela (Lapsed...

Vlastní návrh marketingového plánu

Kadeřnický salón1. Výchozí situaceMajitelka – žena, která má 5 let praxe v jiném salónu, kde od počátku pracovala na živnostenský list.Disponuje poměrně rozsáhlou klientelou.Dostala výhodnou nabídku na pronájem nebytových prostor v majetku města.Jejím cílem...

Příležitosti

Provozovna je umístěna mezi dvěmi business centry s cca 800 zaměstnanci, z toho je 75% žen.Výhodné podmínky podnájmu umožňují snížit ceny pod běžnou výši.HrozbyZahraniční firma, která si pronajímá jedno z business center, zvažuje odchod...

6. Rozpočet

– v rozpočtu stanovíme očekávané marketingové náklady, případně i marketingové tržby (např. poskytneme-li někomu reklamní prostor v naší provozovně). Potřebujeme-li mít celkový komplexní přehled o výdajích na prodej a marketing, můžeme do nich zahrnout...

3. Marketingové cíle

– z předchozího kroku bychom měli získat dostatečný obrázek o situaci firmy na trhu. Nyní začínáme plánovat – stanovením cílů popisujeme budoucí stav firmy. Je důležité, aby cíle byly měřitelné a vyhodnotitelné, jinak se...

4. Marketingová strategie

– jestliže situační analýza popisuje současný stav a marketingové cíle stav budoucí, pak marketingová strategie určuje, jak se do cílového stavu dostaneme – tj. co musíme udělat pro to, abychom cílů dosáhli. Dlouhodobá strategie...