Archiv měsíce: Květen 2008

Závěr

Závěrem můžu shrnout, že všechny 4 vývojové fáze teorie o TM jsou v praxi využívané a nejen profesní manager se bez jejich technik neobejde. Jen ti nejlepší si ale uvědomují nutnost preventivních aktivit a...

4.2 Operativní nástroje řízení času v zaměstnání

Sama používám a můžu doporučit hlavně tyto 3 podpůrné prvky každodenního TM: pro prosté sepsání úkolů a jejich seřazení podle priorit na ploše obrazovky svého PC program AT Notes (freewarový software pro psaní poznámek...

4. Vlastní zkušenosti a příklady z praxe

4.1 Časový snímekBěhem prezenčního studia na VŠE Praha jsem v roce 1999 provedla svůj čtrnáctidenní časový snímek. Považuji ho za velice zajímavý nástroj TM. Podle výsledků takovýchto rozborů času studentů „jen málokdo z nich...

Pro stanovení priorit a pořadí naléhavosti úkolů

– můžeme je rozdělit do jakési matice:A – důležité naléhavé úkoly (krize, neodkladné problémy, termínované úkoly) vyžadují akci, iniciativu, proaktivitu; musíme jednat, abychom využili příležitosti; tento kvadrant má tendenci růst. Někteří lidé jsou denně...

Rady typu:

„Dělej věci podle priorit!“ „Umět s věcmi švihnout“„Co mohou udělat jiní, ať dělají jiní!“ „ Svět se beze mne nezblázní“„Buď nekompromisní!“ „Nezapomeň na umění se ovládat“„Používej efektivně ty nejlepší pomůcky“[1] jsou sice pravdivé a...

3. Aplikace zásad time managementu 4. generace

TM čtvrté generace dovoluje pracovat s intuicí a hlavně využívá principu takzvané proaktivity. Jinými slovy nás vybízí nereagovat na danou věc až nastane, pomocí zaběhnutých a známých návodů, ale aktivním přístupem vymýšlet nové možnosti,...

2. Teorie time managementu

Jako každý živý obor, i TM a jeho učení prochází neustálým vývojem. Většina zdrojů dělí stádia vývoje teorie TM na první až čtvrtou generaci. První generace time managementu zaváděla pořádek do úkolů a činností...

Všechny tři generace TM

Všechny tři generace TM samy o sobě již nedostačovaly , protože chtěly pouze zvyšovat důslednost a disciplínu. I když po pravdě musím říci, že mé osobní úspěchy v pracovním životě přišly ve spojení s...

Podvědomí

– je ohromná databanka toho, co jsme zažili, naučili se… Řídí životní funkce – krevní oběh, trávení atd. Mnoho z toho dostal člověk do vínku narozením a mnoho se naučil v ranném dětství a...