Archiv měsíce: Květen 2008

Postoje:

– řada postojů přináší přímou vazbu na koupi – složky poznávání: kognitivní (poznávací), afektivní (citové zabarvení), konativní (připravenost jednat) – formování postojů založeno na: informacích, soc. skupinách, soc. prostř., zkušenostech, snaze uspokojit potřebu –...

Typy:

– rutinní kupní rozhodování – nakupuje stále – omezené řešení problému – zná, ale nekupuje stále – rozšířené rozhodování – nezná – všechny fáze Kupní chování institucí: – zákazníci: výrobci, vláda, obchodníci, církve, …...

Makroprostředí:

Englay zákony – s růstem příjmů se snižují výdaje na potraviny, výdaje na bydlení zůstávají, ostatní zboží a úspory se zvyšují– demograf. podmínky: počty obyvatel, věková struktura, …– ekon. podmínky: koupěschopnost, celkové ekon. klima...

Kupní chování zákazníků:

Spotřební chování: – pohledy snažící se vysvětlit spotř. chování zákazníka: na zákl. ekon. racianality, jako důsledek psych. procesů, na zákl. vlivů soc. prostředí, model podnět-odezva – model podnět-odezva: Podnět -> Black box spotř. ->...

Mark. systém:

def.: souhrn všech toků a vztahů, které spojují podnik s trhemhmotné toky: podnik -> zboží+služby -> trh -> peníze -> podniknehmotné toky: podnik -> informace -> trh -> vztahy -> podnik Mikroprostředí: dodavatel podnik,...

Mark. program:

– akční program, koordinuje složky MMixu – identifikuje hlavní úkoly, organizuje plánované akce, stanovuje zodpovědnost a časový rozvrh– mark. plán – výsledkem plánování – může mít různou podobu – měl by zahrnovat: char. exist....

Market. řízení:

– probíhá ve 3 hlavních fázích: plánování, realizace, kontrolaPlánování: – hlavním účelem mark. plánování je dospět k náležité součinnosti všech složek podniku a optimalizovat jejich činnost v silně proměnlivém, nepředvídatelném, konkurenčním prostředí – podkladem...

Market. řízení:

– probíhá ve 3 hlavních fázích: plánování, realizace, kontrolaPlánování: – hlavním účelem mark. plánování je dospět k náležité součinnosti všech složek podniku a optimalizovat jejich činnost v silně proměnlivém, nepředvídatelném, konkurenčním prostředí – podkladem...

Porovnání výrobní x marketingové:

Motto: více, levněji x difer.Podnik: egocentrická, uzavřený x otevřenýOkolí: negativní x pozitivníPersonál: technokrati x obchodníciŘízení: central.-byrokrat x decentr.Trh: statický x dynamickýKonkurz: negativní x pozitivníMotivace zam.: negativní x pozitivníNeomezená moc rozumu x neníZisk: krátkodobý x...

MG_201 – začátek .. konec

– poprvé se pojem objevil 1902 na Mich. univerzitě– vývojové fáze Mark.:1) Pragmatická -> 502) Teoretická -> 703) Difuzní -> 804) Adaptivní -> 90 Podnikatelské filozofie:– základní přístupy podnikatele k tržní realitě– 5 skupin:...