Archiv měsíce: Květen 2008

Organizace int. mark.:

– kritéria členění: podle fcí bez exportního (zahr.) útvaru, s exp. útvarem, podle skupin výrobků s int. divizí, podle skupin výrobků v integrované formě, podle sv. oblastí – u intenzivně internacionalizovaných středně velkých podniků...

Rozhod. o cenách:

– faktory vnější a vnitřníVnější faktory rozhod. o cenách: – celk. hosp. situace (vnější rámec chování subj. – HDP, inflace, …) – hosp. politika státu a legislativa (stát většinou zasahuje – regulované ceny, dotace,...

Specifika D jako nástroje MMixu:

– velmi málo pružný nástroj MM – nelze očekávat bezprostřední efekty– velmi málo ovladatelná výrobcem – po předání prodejci se ztrácí kontrola – hraje roli ekon. síla výr. i prodejce– toky distrib.: – fyzický...

Životní cyklus:

– = jak dlouho se výrobek na trhu za přijatelných podmínek udrží – 0 – prenatální období – výzkum a vývoj – 1 – uvedení na trh – klíčová fáze – bez zisku (S1)...

Inovace, zavádění nových výrobků na trh:

– pokud chce výrobek uspět, musí být nějakou výhodou – pozice inovace neustále vzrůstá – příčiny: nasycenost, obnova ziskovosti, zákl. a exkluzivní nástroj výrobce, nepřímé ekol. důsledky – model soudobého výrobku: vyšší účinnost, lepší...

Segmentace:

Princip segmentace:– podnik se má snažit poznat veřejnost -> marketing masový, individualizovaný, segmentovaný– masový marketing: – vnímá veřejnost jako homogenní celek – prům. výrobek, cena, komunikace – + nenáročný na finance – – prům....

Nástroje market.:

Mark. nástroje: – = souhrn všech vnitřních činitelů podniku, které by měli být vzájemně kombinovány, aby co nejlépe odpovídali vnějším podmínkám trhu – komplex činitelů = mix = MM = 4P (product, price, place,...

Výzkum, IS:

Market. inf. systém:= souhrn pracovníků, zařízení a technologií pro zjišťování, zpracování a vyhodnocení informací – interní – vlastní síly, „zdraclo“ – o minulém vývoji – informace z marke. výzkumu (systematický sběr, analýza, většinou agentury)...

Dotazování – problémy (1. technika sběru):

– vyčerpávající x výběrové – redukce na vzorek (výběr) populace – měl by kopírovat zákl. soubor – např. při sčítání lidu– kdo respondentem – obyvatel x domácnost– velikost výběru – čím více, tím lépe...

Pozorování (2. technika sběru):

– záměrné, systematické pozorování smyslově vnímatelných skutečností + objektivnost – pouze smyslově vnímatelné, interpretace nemusí být přesná + pozorovaný neví, že je pozorován – přímé (existuje pozorovatel) x neprímé (záznamová tech.) – zúčastněné x...