Archiv měsíce: Květen 2008

Obsah a fáze restrukturalizace

Předpoklady úspěchu– závisí na využití všech synergií, plynoucích z přeformování jednotlivých aktivit, tj. na uplatnění komplexnějšího přístupu– vytvoření příležitostí pro zásadní přeměnu procesů, praktik, systémů a přístupů k podnikání– podmíněn sjednocením úsilí vedení i...

12. ÚLOHA A PRINCIPY RESTRUKTURALIZACE (REENGINEERINGU)

(vymezení pojmu restrukturalizace, hlavní hnací síly změn vedoucích k restrukturalizaci /vývoj regulace, konkurence a technologie na Ftú, symptomy potřeby restrukturalizace, obsah a fáze restrukturalizace /příprava na změnu, analýza nákladů, analýza cenové problematiky, vytvoření restrukturalizačních...

2. Předmětová (divizní) organizační struktura

– zdánlivá shoda s funkční strukturou, ale je od ní diametrálně odlišná – princip dělby práce je zde využíván ve směru “výstup – vstup”, tj. že vazby jsou vytvářeny tak, aby činnosti spojené s...

11. Principy organizování

(úloha organizačního faktoru a základní principy procesu organizování /dělba práce, pracovní specializace, koordinace/; organizační struktura; decentralizace organizačních struktur; důvody organizační změny a příčiny organizačních konfliktů; modely organizačních struktur /funkční resp. štábně liniová, předmětová resp....

STRATEGICKÉ CÍLE

Vznikající podnikatelské příležitosti jsou analyzovány nejen ve vztahu k charakteru vnitřního prostředí, ale také k hlavním cílům organizace, kam řadíme:zisk – každá firma je založen za účelem zhodnocování vloženého kapitálurozvoj organizace- aby firma dosáhla...

SYNERGIE V ŘEŠENÍ STRATEGICKÝCH PROBLÉMŮ

Synergie – schopnost uplatnit multidisciplinární pojetí řešení strategických problémů, je hlavním přínosem integrace manažerských přístupů k různým oblastem aktivity. Synergie ve strategickém působení manažera vychází z propojení nezbytností vyplývající z propojení technického rozvoje, vlivů...

10. Strategické plánování

– posloupnost rozhodování předcházejících zpracování podnikatelského záměru organizace;obsah podnikatelského záměru; strategické cíle (zisk, rozvoj podniku, úroveň vztahů se zákazníky, péče o vlastní zaměstnance); konkurenční strategie; synergie v řešení strategických problémů; marketingová opatření STRATEGICKÝ PLÁN–...

Krizový štáb

– zřizován pro případ nejzávažnějších krizí– členy se stávají nejodolnější a nejrozhodnější představitelé managementu– přebírá řízení všech činností v mimořádné situaci– normální činnost managementu je suspendována až do ukončení činnosti krizového štábu– řídí se...