Archiv měsíce: Květen 2008

SWOT analýza

silné stránky firmy slabé stránky firmy příležitosti ofenzivní strategie strategie integrace a využívání příležitostí z okolí hrozby využití pozice síly k snaha o přežití, případné opuštění trhu blokování nebezpečí Organizovánídělba prácekoordinaceskupinová vazba – činnosti...

Management

pojem management a jeho x-chotomiespecifická funkce při řízení podnikuurčitý způsob vedení lidíodborná disciplína v ekonomické věděřízení (taktika) ´ vedení (strategie) – „Pracujeme ve špatném lese!“podnikavost – schopnost nacházet a vytvářit příležitosti k realizování cílů...

Synergický efekt

celek je více než prostý součet jednotlivých částíprocesní managementzaměření se na příčiny problémů ® špatně fungující procesymanažerské funkceplánováníorganizovánířízeníkontrolakoordinacemanažerské roleinterpersonální role – představitel organizace, spojovací článekinformační role – příjemce a šiřitel informacírozhodovací rolekritické faktory úspěchuzaměření...

Marketingový výzkum

výzkum trhu, výrobkový výzkum, výzkum propagaceproces marketingového výzkumupříprava ® definování problému ® specifikace informací ® projekt výzkumu získávání údajůsekundárních – stanovení údajů, které mají být získány v rámci výzkumu, získání podpůrných (sekundárních) údajů, saturace...

Marketingový mix

autor: Neil Borden – analogie s směsí na přípravu dortusložky:cena – priceprodukt – productmísto – placepropagace – promotionpracovník – personvýrobekvícevrstvý model výrobkucharakteristiky funkční (vlastnosti výrobku a služby s ním spojené)charakteristiky spojené s imageživotní cyklus...

Kupní chování zákazníků

spotřební chovánímodel podnět ® černá skříňka spotřebitele (predispozice spotřebitele k určitému jednání a druhu rozhodování) ® odezvapůsobení kulturypůsobení sociálních skupinreferenční skupinaje zdrojem informací pro koupije cílovou skupinou, do které se zákazník začlení zakoupením výrobkuindividuální...

Marketingové řízení

plánování ® realizace ® kontrolaplánováníanalýza situacestanovení cílůmaximalizace zisku, tržeb, objemu prodeje, tržního podílu, přežití, sociální zodpovědnosttvorba plánu / programurealizace= převedení marketingových programů do akcíseznámení všech s plány, stanovení odpovědností, stanovení úkolů, realizátoři docílí realizací...

Marketing

definiceje obtížná, protože marketing je integrovaný komplex mnoha činnostícílem je realizace obchodních aktivit podnikupodmínky realizace:existují subjekty s neuspokojenými potřebami (prodat, koupit)subjekty si přejí a jsou schopny potřeby uspokojitmezi subjekty existuje komunikační kanálexistuje směnitelná hodnotapotřeba...

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRH

a) při výrobě v tuzemsku:Ä nepřímý export – využívání služeb nezávislých specializovaných exportérů a exportních společností (exportní domy)= malá kontrola, anonymita výrobce, možné rozdíly v cílech výrobce a v cílech prostředníka= podnik užívá v...

INTERNACIONALIZACE

a) podle funkcí (bez exportního oddělení)b) podle funkcí + exportní odděleníc) podle skupin výrobku + exportní divized) podle skupin výrobků v integrované forměe) podle světových oblastíOrganizace marketingumalý podnikzačíná-li s exportem, neměl by měnit strukturu...