Archiv měsíce: Květen 2008

Financování provozního kapitálu

agresivní – krátkodobými dluhykonzervativní – dlouhodobými dluhyumírněný – napůlcash flowzjišťovánípřímá metodasuma všech příjmů a suma výdajůnepřímá metodačistý zisk + další výdaje – další příjmy nevyžadující pohyb penězpoměrové ukazatelelikvidityběžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé...

Podnikové činnosti a jejich řízení

řízení podnikustrategické, taktické, operativní ´ vedení výrobní činnost podnikuco, jak, pro koho?výrobní kapacitavýkončasový fondkalendářní – nominální (- volné dny) – využitelný (- plánované prostoje, dovolená) nákupzásoby a náklady na ně prodej (marketing) personální řízení...

Sanace a zánik podniku

krize – takový pokles výkonnostního potencionálu firmy, že je ohrožena jeho další existencesanace – soubor opatření, jejichž smyslem je zabránění zániku podnikuautonomní – z vlastních zdrojůheterogenní – účast subjektů mimo podnikzánikdobrovolnýuplynutím dobyrozhodnutím společníkůdosažením účelupřeměnou...

Organizační výstavba podniku

podnik je organizece, má organizaci a je organizován výnosy, náklady, hospodářský výsledekvýnos – peněžní částka, kterou podnik získal za svou činnost v určitém období, bez ohledu na uhrazenost (hlavním zdrojem jsou tržby)náklady – peněžní...

Společnost s ručeným omezeným

minimální výše ZJ je 100 000 Kč, minimální vklad jednoho společníka 20 000 Kč, maximální počet společníků 50společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladupokud s. r. o. zakládá jednotlivec musí uhradit celých 100 000...

Majetková struktura podniku

obchodní majetek – souhrn všech hodnot (i pohledávek), které patří podnikateli a slouží k podnikáníinvestiční majetek – slouží podniku déle než 1 rok a postupně se opotřebováváhmotnýmovitýnemovitý (pozemky, stavby)nehmotnýfinančníoběžný majeteklikvidita – schopnost přeměnit majetek...

Nauka o podniku

podnik a jeho výstavbapodnikáníčinnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby a dosahujeme při tom zisk, a tak uspokojujeme i potřeby vlastnípodnikekonomicko-právní subjektekonomická samostatnost a právní subjektivitadomácnoststáttvorba předpisů a norempodnikání tam, kde soukromý kapitál nestačícíle podnikudosažení ziskuhierarchie...

Lidské zdroje

Řízení lidských zdrojůproces realizace podnikových cílů prostřednictvím získáváním, udržování, propouštění, rozvoje a optimálního využívání pracovníků podnikuOsobnostní předpoklady manageraefektivnost – dělání správných věcívýkonnost (effectiveness) – schopnost dělat věci správněflexibilitakreativitainiciativnost – schopnost předcházet problémůmadaptibilita – schopnost...

Historie managementu

klasický managementF. W. Taylorsystematická organizace práce v dílně, použití norem a dělby odpovědnostiH. Gantplánování v čase, gantovi diagramyF. B. Gilberthorganizace pohybu objektů ve výrobě (pohybové studie)L. M. Gilberthováaplikace pohybových studií na lidi, psychologie v...

Podniková kultura

symboly (logo, image firmy, firemní barva)pravidla jednání (sociální normy v podniku)životní představy (komplex představ zaměstnanců podniku)manažerské procesypřechod od operačního managementu k procesnímuoperační přístupzaměření na výsledky, tedy orientace na důsledkyprocesní přístupzaměření na příčiny, které jsou...