Štítek: právní formy podnikání

1) Pojetí podniku a jeho právní formy

Pojetí podniku a jeho právní formy Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení ziskuPodnikatel1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku2. osoba, která podniká na základě živnostenského...