Štítek: podnikání

1.1 Podnikový management

Podnikový managemen Podnikový management – PM_101 – management vznikl na konci 19. století Různé definice– soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, kterých vedoucí pracovníci (manažeři) používají ke zvládnutí specifických činností, jež jsou nezbytné...

1) Pojetí podniku a jeho právní formy

Pojetí podniku a jeho právní formy Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení ziskuPodnikatel1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku2. osoba, která podniká na základě živnostenského...