Štítek: management

1.2 Podnikový management

Rozhodování = proces volby mezi více variantami, v případě, že není jasné, jakým směrem se ubírat – probíhá na různých úrovních řízení (každá úroveň řízení má vlastní úkoly) – založeno na tom, kdo má...

1.1 Podnikový management

Podnikový managemen Podnikový management – PM_101 – management vznikl na konci 19. století Různé definice– soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, kterých vedoucí pracovníci (manažeři) používají ke zvládnutí specifických činností, jež jsou nezbytné...

2) Definování prací

Definování prací1. cíle (goals)2. průběžné cíle (obejctives)3. rozsah4. odhady množství práce (effort), nákladů (costs) a doby trvání (duration)5. předpoklady (asoumptions)6. rizika7. přístup8. organizace projektu ad 1) Cíl– cíl na vysoké úrovni– charakterizuj, proč se...

9) Přednáška: I mistři patří k managementu

I mistři patří k managementu Ne každému musí znít toto tvrzení jako pravdivé, ale v praxi se často management stále ještě odděluje od mistrů. Manažeři mají své organizační rituály, své formy zainteresovanosti, svoje vzdělání,...