studentské stránky zabývající se danou oblastí

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Fáze kontroly

1) Určení předmětu kontroly
- duplicita – vyhnout se jí
- plošná (nejnákladnější) – vyhnout se jí
- důraz (měl by určit některé faktory pro podnik důležité)

2) Získávání a výběr informací pro kontrolu
- primární informace – bezprostřední kontakt, návštěva kontrolovaného subjektu
- sekundární info – systém evidence hlášení od podřízených útvarů, manažer dostane info v písemné podobě

3) Ověření správnosti informací
- formální
- věcné

4) Hodnocení kontrolního procesu
- hodnotící kritéria
- časové srovnání
- konkurenční srovnání
- správné řídící a provozní praktiky

5) Návrhy opatření
• nezasahovat
• korigovat
• náprava
• nové řešení

6) Zpětná kontrola

Metoda BENCHMARKING
(z anglického „měření hladiny“ (vody))
- vybrat jiný podnik, který je srovnatelný s naším a snažit se o nápravu v oblasti, ve které zaostáváme. Starám se o zlepšení stavu.

* správné řídící a prov. praktiky – zobecnění dobré praxe (hodnocení na zákl. praxe z různých podniků).

Hodnotící kritéria – jsou to především standarty – předpisy, jak má zaměstnanec pracovat.
- obecné normy
- specifické požadavky
1) statická srovnání
2) časové srovnávání – dynamika (vývoj) ukazatele
3) konkurenční srovn.

0 komentářů:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!